Zij-instroom

Met zij-instroom wordt een traject bedoeld, waarin men in relatief korte tijd de studie geneeskunde kan volgen. De totale duur is dan 4 of 5 jaar afhnkelijk van het zij-instroo moment. Men volgt een soort schakeljaar waarna men doorstroomt in de reguliere geneeskunde master. Hiervoor is niet altijd een bachelor diploma vereist, de precieze toelatingseisen verschillen per faculteit.

De zogenaamde selectieve geneeskunde masters of geneeskunde onderzoeksmasters zijn een iets ander verhaal. Wordt je toegelaten voor deze master dan volg je 4 jaar een apart traject, je stroomt niet in bij de reguliere geneeskunde studenten. Deze masters hebben tevens een duidelijke nadruk op het doen van wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden zijn de SUMMA (Universiteit Utrecht) en de AKO (Maastricht University). Het VUmcZigma (Vrije Universiteit van Amsterdam) zit er tussen in als zij-instroom programma met nadruk op wetenschappelijk onderzoek.

Voor deze schakeltrajecten of masters geldt een zware selectie procedure. Een gedegen vooropleiding is in het algemeen nodig. Hiermee wordt bedoeld een bachelor met voldoende studiepunten (ECTS) behaald op biomedische vakken. Neem contact op met de instelling of jouw bachelor voldoet. Heb je een bekende bachelor waarvan vaker studenten overstappen naar een geneeskunde studie dan zal de instelling die bachelor kennen en jou meteen kunnen zeggen of dat voldoende is voor toelating. Heb je een relatief nieuwe of onbekende bachelor? Dan bestaat de kans dat je middels een formulier van de onderwijsinstelling moet kunnen aantonen voldoende studiepunten op biomedische vakgebieden te hebben gescoord. De totale duur is dan 4 jaar. Hieronder vind je na doorklikken alle informatie over de zij-instroom bij deze universiteiten.

In Maastricht is het naast de AKO ook mogelijk om in te stromen in bachelor jaar 2 van geneeskunde. Je kunt dan solliciteren op de plek die ontstaan is doordat iemand na het eerste jaar is gestopt. Het aantal plekken verschilt dan ook per jaar en is doorgaans minimaal (denk aan 0-20)! Om hiervoor geplaatst te worden dien je een schriftelijke toets te maken. Door de enorme concurrentie (veel meer aanmeldingen dan plaatsen) is dit een zware selectieronde waarbij de plaatsen worden toegewezen aan de best scorende kandidaten.
De informatie rondom de zij-instroom van Nijmegen is wat beperkt. Je dient in ieder geval een biomedische bachelor te bezitten, al dan niet met een geneeskunde minor. Voor de geneeskunde minor dien je ook eerst toegelaten te worden. Daarna kun je solliciteren voor de pre-master geneeskunde, een schakeljaar waarna je kunt doorstromen in de reguliere geneeskunde master van Nijmegen.

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.