Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Ikwildokterworden.nl wordt hierna aangeduid als "IWDW".

Dit Privacybeleid beschrijft hoe we data verzamelen, gebruiken, verwerken en delen, waaronder persoonlijke Informatie in relatie tot jouw toegang en gebruik van het platform IWDW.

IWDW is een netwerk voor scholieren met interesse voor de studie geneeskunde. De missie van IWDW is om het voor jou makkelijker te maken informatie te verkrijgen over de studie geneeskunde alsook de decentrale selectie. Om dit te realiseren bieden we content met informatie hierover en bieden wij leden de mogelijkheid om de online module te volgen.

1.Definities
Account
De manier via welke een lid toegang heeft tot IWDW door middel van login gegevens.

Bezoeker
Een individu anders dan een gebruiker, die het publieke deel van IWDW gebruikt, maar geen toegang heeft tot het afgesloten deel van de website dat toegankelijk is middels inloggegevens.

Gebruiker
Een lid van IWDW.

Informatie
Gegevens.

Persoonlijke Informatie
Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Privacybeleid
Dit privacybeleid.

Profiel Informatie
De definitie zoals bedoeld in sectie 2.1 van dit privacybeleid.

2. De Informatie die we verzamelen
2.1 Door de gebruiker verstrekte informatie
Wanneer je IWDW, als gebruiker of als bezoeker gebruikt, kun je persoonlijke informatie opgeven en kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen.

Dit kan zijn:

 • Account informatie. Wanneer je je aanmeldt voor IWDW hebben we bepaalde informatie nodig, zoals je voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mailadres.
 • Profiel Informatie. Informatie over je opleiding, aanvang studie, specialisatie, opleiding, eventuele BIG-registratie, foto (geheel vrijwillig!).

Bovendien kun je ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken wanneer je een formulier invult, een zoekopdracht uitvoert, Informatie bijwerkt of Informatie toevoegt aan jouw IWDW account, reageert op enquêtes of andere functionaliteiten van het IWDW platform gebruikt.

2.2 Automatisch verzamelde informatie
Wanneer je IWDW, als gebruiker of als bezoeker gebruikt, verzamelen wij automatisch Informatie, waaronder persoonlijke informatie, zoals:

 • Geo-locatie informatie. Informatie over jouw precieze of geschatte locatie zoals bepaald door middel van gegevens zoals jouw IP-adres om je een optimale ervaring te bieden.
 • Loggegevens en apparaatinformatie. We verzamelen automatisch loggegevens en apparaatinformatie wanneer je IWDW gebruikt, zelfs als je geen IWDW Account hebt gemaakt of bent ingelogd. Die Informatie omvat onder andere: IP-adres, toegangsdatums en -tijden, hardware- en software-informatie, apparaatinformatie, apparaatgebeurtenisinformatie, unieke identificatiegegevens, cookiegegevens en de pagina's die je heb bekeken of waarmee je interactie mee hebt gehad vóór of na het gebruik van het IWDW.
 • Cookies en soortgelijke technologieën.

IWDW maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

3. Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken
3.1 Het IWDW Platform aanbieden en verbeteren

 • Jou in staat stellen alle functionaliteiten van IWDW te openen en gebruiken.
 • Jou in staat stellen om de profielen van andere gebruikers te bekijken en in contact te komen met andere gebruikers.
 • Het versturen van een email nieuwsbrief.

3.2 Het uitvoeren van analyses
Het uitvoeren van analyses via Google Analytics om de toegang tot- en het verkeer op de website te meten en te evalueren en gebruikersnavigatierapporten te maken om daarmee het IWDW platform te verbeteren en optimaliseren.

3.3 Het bieden van klantenservice
Het bieden van bieden klantenservice en ondersteuning, zoals het oplossen van problemen (zoals bugs).
Het aan jou sturen van service- of supportberichten, updates, herinneringen, beveiligingsmeldingen, accountmeldingen en/of andere berichten.

4. Met wie we Informatie delen
4.1 Jouw persoonlijk informatie
Jouw persoonlijk informatie en profiel informatie is alleen zichtbaar voor de andere gebruikers van het IWDW platform.

4.2 Naleving van de wet
IWDW kan jouw informatie, inclusief persoonlijke informatie, vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is, of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, als antwoord op een rechterlijk bevel, een gerechtelijke of andere dagvaarding door de overheid of bevel of in een anderszinse samenwerking met wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties.

IWDW behoudt zich ook het recht voor om informatie te delen, waaronder persoonlijke informatie waarvan wij te goeder trouw denken dat het gepast en /of noodzakelijk is om dit te doen met als doel om

 1. voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een aansprakelijkheidsstelling
 2. onszelf of anderen te beschermen tegen een frauduleuse, beledigende of onwettige activiteit of gebruik
 3. onderzoek te verrichten en onszelf tegen claims of beschuldigingen van derden te verdedigen
 4. de veiligheid of integriteit van IWDW en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om IWDW beschikbaar te maken, te beschermen
  of
 5. om onze eigendommen of andere wettelijke rechten te beschermen, onze contracten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen.

5. Jouw rechten en keuzes
Je kunt de in dit gedeelte beschreven rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@ikwildokterworden.nl.

5.1 Jouw informatie beheren
Je kunt delen van jouw informatie openen en bijwerken via in het gedeelte “Mijn IWDW”.

5.2 Herstel van onjuiste of onvolledige informatie
Je hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie en profiel informatie (die je niet zelf kunt bijwerken binnen jouw Account) over jou te corrigeren.

5.3 Verwijdering van gegevens
We bewaren jouw persoonlijke Informatie zolang jij lid bent van IWDW. Een Lid kan zijn/haar account termineren door de aangegeven stappen te volgen nadat hij/zij op "Verwijder account" onder "Mijn IWDW" heeft geklikt. IWDW zal alle Lidgegevens verwijderen na de terminatie van zijn/haar account.

5.4 Intrekking verwerking
Als je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door IWDW, kunt je jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken door jouw account te termineren.

5.5 Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven via info@ikwildokterworden.nl.

6. Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Onder persoonsgegevens van zakelijke relaties wordt verstaan: contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

IWDW verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Namen, contactgegevens, functies van contactpersonen

IWDW kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere IWDW entiteiten, zakenpartners en andere gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin IWDW hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. IWDW heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Indien u gegevens wilt wijzigen / verwijderen dan kunt u per e-mail contact opnemen met IWDW via info@ikwildokterworden.nl.

7. Gegevensbeveiliging
We volgen de algemeen aanvaarde industriestandaarden om de aan ons verstrekte Informatie te beschermen, zowel tijdens verzending als wanneer we deze ontvangen. Wij handhaven passende administratieve, technische en fysieke waarborgen om persoonlijke informatie te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onbedoeld verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, verkeerd gebruik en enige andere onwettige vorm van verwerking van de persoonlijke informatie die in ons bezit is. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatie controles. We gebruiken SSL-technologie om gegevens te versleutelen tijdens verzending via het openbare internet, en we gebruiken ook beveiligingsfuncties van applicatielagen om persoonlijke informatie verder te anonimiseren.

Geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. We kunnen de veiligheid van Informatie die u naar ons verzendt of op IWDW bewaart, niet garanderen en je doet dit dus op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet wordt gebruikt, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Als je denkt dat jouw persoonlijke gegevens zijn aangetast, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ikwildokterworden.nl. Als we te maken krijgen met een inbreuk op het beveiligingssysteem, zullen we jou en de autoriteiten informeren over het optreden van de inbreuk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8. Wijzigingen en updates van dit privacybeleid
Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit privacybeleid, die we van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we dit privacybeleid wijzigen, stellen we het beschikbaar via de website IWDW en vermelden we de datum van de laatste revisie en voldoen we aan de toepasselijke wetgeving. Jouw voortdurende gebruik van IWDW nadat het herziene beleid van kracht is geworden, geeft aan dat je de huidige versie van het privacybeleid hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord bent gegaan.

9. Hoe je contact met ons kunt opnemen
Neem contact met ons op met vragen of opmerkingen over dit privacybeleid. Als jij je zorgen maakt of klachten hebt over dit privacybeleid of jouw persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen per e-mail op info@ikwildokterworden.nl.

Laatste update: november 2018

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.