Vooropleiding

Klik hier voor uitgebreide informatie over de vooropleidingseisen.

Je kunt je aanmelden voor geneeskunde met een vwo-diploma met één van de volgende doorstroomprofielen:

  • Natuur & Gezondheid met Natuurkunde
  • Natuur & Techniek met Biologie.

Toelating is dan mogelijk met zowel Wiskunde A als B.

Ik heb een ander profiel, wat nu?
Allereerst dient iedereen met afwijkend diploma een toelatingsbeschikking aan te vragen bij de toelatingscomissie van de opleiding geneeskunde, deze comissie verschilt per universiteit.

Ben je naar verwachting op 15 mei nog niet in het bezit van het juiste diploma, dan moet je vóór 15 mei een zogenaamde 15-mei-verklaring aanvragen bij de universiteit. Daaruit moet blijken dat je bezig bent de verplichte vakken te behalen. Deze heb je nodig voor DUO. Ten slotte moet je vóór 15 augustus de verplichte vakken behaald hebben.

Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden indien je niet aan bovenstaande eisen voldoet.

Heb je een vwo-diploma tweede fase oude stijl (profielen met deelvakken)?

Je kan worden toegelaten met de volgende profielen:

  • Natuur & Gezondheid met wiskunde B1
  • Natuur & Techniek met Biologie 1 en 2

Vul dan jouw profiel aan met deficiënte vakken. Dit kun je doen door een cursus te volgen bij een ROC in jouw omgeving en daarna een examen te maken.

Dit kan bij de centrale comissies voortentamen (CCVX) of door deel te nemen aan het Staatsexamen. Wie slaagt krijgt het landelijk erkend testimonium. Meer over de CCVX, de leerstof, de voortentamens en de manier waarop men zich voor een voortentamen kan opgeven vind je op de website van CCVX.

Ik heb een propedeuse examen van een HBO opleiding, wat nu?
Met een propedeuse opleiding van een HBO kom je niet automatisch in aanmerking voor de mogelijkheid om je in te schrijven voor de studie geneeskunde. Ook dan dien de vier profielspecifieke vakken van het profiel Natuur & Gezondheid op VWO niveau te behalen.

Kan ik geneeskunde studeren met een vwo-diploma oude stijl?
Als je in het bezit bent van een vwo-diploma oude stijl (voor de helderheid, hiermee wordt bedoeld het VWO voordat het studiehuis in 1998 werd ingevoerd), dan moet je een Beschikking aanvragen bij de universiteit om toelaatbaar te zijn.

Ik heb geen vwo- of hbo-diploma, hoe kan ik dan geneeskunde studeren?
Ben je niet in het bezit van een vwo- of hbo-diploma of een propedeuse in het hoger onderwijs en ben je 21 jaar of ouder en wil je toch geneeskunde studeren? Dan kun je een speciaal toelatingsexamen (colloquium doctum) doen. Dit examen toetst je kennis op het gebied van Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde, Engels en Nederlands op vwo-niveau. Informeer bij je universiteit wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb een buitenlands diploma, kan ik daarmee geneeskunde studeren?
Indien je een buitenlands diploma hebt kun je in sommige gevallen aan een Nederlandse universiteit gaan studeren. Je zult echter altijd moeten voldoen aan de vooropleidingseisen. Voor nadere informatie hierover dien je met een universiteit contact op te nemen.

Ik ben arts met een buitenlands diploma, kan ik daarmee aan de slag in Nederland?
Deze vraag wordt regelmatig gesteld en hangt onder andere af van het land waar jij jouw artsendiploma hebt gehaald. Eventueel moeten aanvullende co-schappen worden gelopen, in sommige gevallen ook delen van de geneeskundestudie. Voor meer informatie neem je contact op met een van de universiteiten.

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.