Studiefinanciering

Studiefinanciering
In principe komt iedereen jonger dan 30 die een voltijds opleiding volgt in aanmerking voor studiefinanciering. Voor HBO- en universitaire studenten bestaat de studiefinanciering uit vier onderdelen: een lening, je studentenreisproduct (de “OV-studentenkaart”), collegegeldkrediet en een aanvullende beurs. Of je recht hebt op de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

De studiefinanciering is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. De belangrijkste verandering is dat de basisbeurs niet langer omgezet wordt in een gift en nu dus ook kortweg een ‘lening’ heet. Voorheen hoefde je de basisbeurs, wanneer je een diploma had gehaald, niet terug te betalen. Tegenwoordig is ook de basisbeurs een lening en wordt dus opgeteld bij je studieschuld.

Alle informatie inclusief de actuele bedragen vind je op DUO.

De lening en collegegeldkrediet
De hoogte van het te lenen bedrag wordt ieder jaar bijgesteld. Je kunt ongeveer tot €860,- per maand lenen. Daarnaast kun je nog aanspraak maken op het collegegeldkrediet dat ongeveer €160,- per maand bedraagt. Ook het collegegeldkrediet is een lening en zal na je studie afbetaald moeten worden.

Het collegegeldkrediet is bedoeld om het wettelijk collegegeld te betalen. Dat zijn de kosten die de universiteit aan jou berekent om daar te mogen studeren om les te mogen krijgen en van alle voorzieningen gebruik te maken. Dit is ongeveer €2000,- per jaar.

Collegegeldkrediet
Bij DUO kun je ook een lening aanvragen voor je collegegeld. Dit collegegeldkrediet leen je naast je lening. Voor het terugbetalen gelden dezelfde gunstige voorwaarden als voor de lening. Er kan nooit meer geleend worden dan de hoogte van het collegegeld. Het wettelijk collegegeld (ongeveer €2000,-) is altijd volledig te betalen met het collegegeldkrediet (€163,- pe rmaand) deze bedragen worden op elkaar afgestemd.

OV-studentenkaart
Het studentenreisproduct is een lening van ongeveer €100,- per maand die wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt, dat bedrag hoef je in dat geval dus niet terug te betalen. Voor een OV-studentenkaart is het verplicht om studiefinanciering aan te vragen. Echter, kun je ook een studiefinanciering van €0,- per maand aanvragen. Wil je dus geen geld lenen maar wel gebruik maken van je reisrecht, vraag dan toch een studiefinanciering aan. Verder dien je te kiezen tussen een week- of weekendkaart. Daarmee kun je van maandag tot en met vrijdag vrij reizen en met korting in de weekenden, of juist vrijdag na 12u t/m zondag vrij reizen met korting doordeweeks na 9.00u. Op beide kaarten kunnen in de daluren 3 personen in de trein met korting met jou meereizen.

Voor de zomerperiode en feestdagen gelden andere regels. Je kunt je type abbonement twee keer per jaar wijzigen, maar niet tijdens de zomerperiode (mei-augustus). Meer informatie vindt je hier.


Overige toeslagen
De studiefinanciering staat los van andere toeslagen waar je eventueel recht op hebt. Ook deze zijn onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Met de zorgtoeslag is het mogelijk om de basisverzekering van de goedkoopste verzekeraars vrijwel volledig te betalen. Huur jij een appartement, studio of kamer met een 'eigen voordeur'? Dan kom je wellicht in aanmerking voor huurtoeslag.

De partnertoeslag is een toeslag voor een partner die zelf geen recht heeft op studiefinanciering en financieel afhankelijk is van de student in verband met de verzorging van een kind onder de 12 jaar. Voorwaarde is dat de ouders recht hebben op kinderbijslag voor het kind.
De eenoudertoeslag is bedoeld voor studenten die als alleenstaande ouder een kind jonger dan 18 jaar verzorgen. Voorwaarde is dat er recht is op kinderbijslag voor het kind.

Gift of lening?
De rentedragende lening en het collegegeldkrediet moeten altijd worden terugbetaald. De lening van het studentenreisproduct wordt kwijt gescholend als je binnen 10 jaar je diploma haalt, dat bedrag hoef je in dat geval dus niet terug te betalen. Voor de aanvullende beurs, de partner-of eenoudertoeslag en OV-studentenkaart - gelden andere regels. Zoals al gezegd werd de prestatiebeurs vroeger omgezet in een gift na het behalen van je diploma, tegenwoordig is dit een lening.

Aanvullende links
-Studiefinanciering voor hbo en universiteit (DUO)
-Alles over studiefinanciering (DUO)
-Bedragen studiefinanciering
-Studentenreisproduct (OV-kaart)
-Diverse toeslagen

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.