Universiteit van Amsterdam

Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam

De UvA is een van de twee universiteiten te Amsterdam waar je geneeskunde kunt studeren. Omdat het AMC een grotestadsziekenhuis is, kom je met mensen met verschillende nationaliteiten in aanraking. Het opleidingsprogramma besteedt dan ook de nodige aandacht aan de grote variatie in patiënten, niet alleen ten aanzien van de cultuur en communicatie, maar ook bij hun beleving van de ziektebeelden en behandeling. Tijdens de artsopleiding is er ruimschoots aandacht voor de specifieke vaardigheden die je nodig hebt bij culturele diversiteit.

Onderwijsprogramma

Vanaf aankomend studiejaar (september 2016) wordt het bachelorcurriculum vernieuwd. Hierbij staat samenwerking, ook met studenten van andere (hbo-) opleidingen centraal. Denk aan bijvoorbeeld studenten fysiotherapie of verpleegkunde, waarmee je als toekomstig arts ook mee zult samenwerken. Het onderwijs is grotendeels kleinschalig en gaat ook gebruik maken van e-learning. De bachelor is opgebouwd uit vier thema’s, die elk jaar steeds verder worden uitgediept. De patiënt staat daarbij elke keer weer centraal.

Ook kom je al gauw met de praktijk in aanraking. Zo is er ieder jaar een stage, zoals de zorgstage in het 2e blok van het 1e jaar.

Wat trouwens ook bijzonder is, is dat de UvA je de mogelijkheid geeft een dubbele bachelor te volgen. Namelijk geneeskunde én bio-medische wetenschappen, hiervoor gelden andere aanmeldprocedures.
Meer informatie over het nieuwe curriculum vind je hier.

In de master start je met je coschappen op de diverse afdelingen. De verplichte basiscoschappen worden daarbij afgewisseld met keuze coschappen. Verder is ook een wetenschappelijke stage, waarbij je mag kiezen of je hier 16 weken voor uittrekt, of uitbreid naar 24 weken.

Voorlichting
De UvA kent een uitgebreid aanbod van voorlichtingsactiviteiten waaronder opendage, proefstuderen, webklassen en meeloopdagen. Alle informatie en de actuele data vind je hier.

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.