Universiteit Utrecht

Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht

In Utrecht kom je als geneeskundestudent al vroeg met patiënten in contact. Vanaf het derde jaar begin je met je coschappen in het ziekenhuis. Een belangrijk uitgangspunt van het onderwijsprogramma is dat de theorie direct verweven is met de praktijk van de patiëntenzorg. De Utrechtse opleiding geneeskunde is de enige in Nederland die haar coschappen zo vroeg heeft gepland.

Onderwijsprogramma
Het grootste deel van het onderwijs wordt kleinschalig gegeven, dat wil zeggen in de vorm van practica en werkgroepen, voor grote groepen studenten. In een werkgroep is ruimte voor nabespreking van gemaakte opdrachten en zelfstudies, discussie en toetsing van je kennis. Tijdens een hoorcollege behandelt een docent de stof in grote lijnen. Veel hoorcolleges worden gegeven in de vorm van een patiëntpresentatie. Bij zo´n presentatie bespreekt de docent het probleem van een - in de zaal aanwezige - patiënt.

Het onderwijs is opgedeeld in blokken van 5 weken waarin je brede basale kennis opdoet over onder bijvoorbeeld het hart- en vaatstelsel. Parallel aan dit blokonderwijs volg je klinisch lijnonderwijs (KLO). Je leert aan de hand van beschrijvingen van patiënten als een arts redeneren en problemen oplossen, en praktisch lijnonderwijs (PLO), waarin je training krijgt in medisch-technische vaardigheden zoals bloedafname, reanimatie, hechten, verbanden aanleggen, maar ook in vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de patiënt.

Vanaf het derde jaar bestaat het programma uit een combinatie van co-schappen, thematisch blokonderwijs, keuzecursussen en een inleiding in het wetenschappelijk onderzoek.

De masterfase bereid je verder voor op het uitoefenen van het beroep arts. Het bestaat uit een combinatie van coschappen met theoretisch lijnonderwijs, thematisch blokonderwijs, een wetenschappelijke stage en praktisch lijnonderwijs.

Het laatste jaar van de master is een schakeljaar: het vormt een brug naar de specialistenopleidingen, zoals interne geneeskunde, chirurgie of keel-, neus- en oorheelkunde. Dit jaar bestaat in uit een wetenschappelijke stage, een eindco-assistentschap, een keuzestage en terugkomdagen.

Alle informatie over de opleiding geneeskunde in Utrecht vind je hier.

Voorlichting
Utrecht kent verschillende voorlichtingsactiviteiten, waaronder open dagen en kent daarnaast nog andere voorlichtingsactiviteiten, zoals een oudervoorlichting. "Een dagje meelopen" is in Utrecht beperkt mogelijk, je moet je daarvoor aanmelden, in 6 vwo zitten en naar de opendag van geneeskunde in Utrecht zijn geweest. Je kan natuurlijk ook altijd overwegen mee te lopen op een van de universiteiten die een vergelijkbaar curriculum hebben; het AMC van Amsterdam en Erasmus MC van Rotterdam. Uiteraard kun je ook proberen mee te lopen met een student die je (via via) kent.

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.