Radboud Universiteit Nijmegen

Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen

In Nijmegen is de studie geneeskunde gekoppeld aan het UMC St Radboud. Meer informatie over de decentrale procedure vind je hier.

Het curriculum en de vormgeving van de opleiding heeft vele overeenkomsten met het curriculum van Maastricht, Groningen en Amsterdam (VU). In de bachelorfase wordt vooral aandacht besteed aan kennisverwerving. Naast feitenkennis leer je ook belangrijke vaardigheden die je je eigen moet maken: luisteren naar patiënten, een diagnose stellen, lichamelijk onderzoek doen, eenvoudig uitleggen, slecht nieuws brengen, de zogenaamde beroepsvaardigheden. Daar heb je wel wat aanleg en belangstelling voor nodig, maar vanaf het eerste jaar krijg je er trainingen in, zie je patiënten in de collegezaal, oefen je op elkaar en later op simulatiepatiënten. Door dit praktisch klinisch onderwijs bereid je je voor op de co-schappen, de klinische stages waar je leert met echte patiënten te werken.

In 2015 is Nijmegen gestart met een vernieuwd bachelor curriculum. Bijzonder voor dit curriculum is dat een deel van het onderwijs gedeeld wordt met de verwante opleiding Biomedische Wetenschappen. Grofweg bestaat het curriculum uit een vaste verplichte basis. Van daaruit maak je samen met een coach je eigen opleidingsplan waarbij je deels zelf gaat bepalen aan welke overige onderwijsactiviteiten jij deel gaat nemen. Je voortgang en ontwikkeling wordt nauwgezet vastgelegd in je eigen persoonlijke portfolio. Meer informatie over het nieuwe curriculum vind je hier.

Andere bijzonderheden zijn de kleine stages die je al vanaf het eerste jaar doet zoals de verpleegstage. In het tweede en derde jaar loop je dagstages in de ouderenzorg, bij een huisarts en maak je kennis met wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. Het programma voor co-schappen in ontwikkelingslanden is een van de grootste van Nederland. Er zijn op het moment van schrijven tal van mogelijkheden om stage te doen in een ontwikkelingsland.

Nijmeegs onderwijs is kleinschalig. Massale hoorcolleges zijn er nauwelijks. Studenten krijgen les in kleine groepen, waarin ze zelf actief aan het werk gaan. Persoonlijk contact tussen studenten en docenten is erg belangrijk; de Radboud Universiteit kiest bewust niet voor 'afstandsonderwijs'.

Verder kent ook de Radboud Universiteit Nijmegen een Honours Programma. Het succesvolle Honours Programma is een extra studieprogramma van hoog niveau met vakken buiten de eigen opleiding, waarmee studenten zich kunnen onderscheiden.

Voorlichting
Nijmegen kent jaarlijks een aantal voorlichtingsdagen, rond maart en november, met informatie over alle opleidingen inclusief geneeskunde.

Verder zijn er mogelijkheden tot meeloopdagen. Je loopt dan een dagje mee met een student geneeskunde in Nijmegen. Je krijgt zo een goed beeld hoe het is om geneeskunde te studeren in Nijmegen.

Radboud Universiteit Nijmegen heeft een uitgebreide website voor aankomend studenten met ook informatie over geneeskunde. Ook het UMC St Radboud, het academisch ziekenhuis dat verbonden is aan de geneeskunde-opleiding, heeft informatie voor aankomende geneeskundestudenten.

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.