Erasmus Universiteit Rotterdam

Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

De Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam vormen één organisatie voor medische zorg, onderwijs en onderzoek: het Erasmus MC. Voor studenten geneeskunde betekent dit dat ze zich inschrijven aan de universiteit, maar hun studie zullen doorbrengen in het Erasmus MC in combinatie met geaffilieerde ziekenhuizen.

Het Erasmus MC heeft bijna alle klinische specialismen in huis en is een echt grotestadziekenhuis. Het Erasmus MC speelt hierop in door gezondheidsvraagstukken uit de samenleving tot onderwerp van studie te maken. Naast de klinische specialismen zijn gezondheidswetenschappen een belangrijk aandachtsveld in onderwijs en onderzoek.

Onderwijsprogramma
De opleiding Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam is de laatste jaren vernieuwd. Het onderwijsprogramma bereidt studenten voor op de eigentijdse beroepspraktijk. Daarnaast biedt het onderwijsprogramma met een uitgebreid tutorsysteem kansen om je eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het onderwijs wordt gekenmerkt door thematisch onderwijs, waarbij de student de stappen leert 'van oorzaak/pathofysiologie naar klacht naar ziekte/ziektebeeld en naar behandeling/preventie'. Het thematisch onderwijs heeft vooral een medische invalshoek, maar ook de academische vorming is erin opgenomen. In het programma academische vorming leert de student over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Daarnaast zijn er nog praktijkstages. In het eerste jaar loop je met een huisarts mee en in het tweede jaar is er een zorgstage. Daarnaast is er nog lijnonderwijs dat als een rode draad door de opleiding loopt waarbij je de vaardigheden van een arts leert (klinisch redeneren, lichamelijk onderzoek, communicatie met patiënten). Ten slotte is er nog een vrije keuzeruimte zodat je de opleiding verder op jou persoonlijke voorkeur kan aanpassen.

In de master blijft het themaonderwijs bestaan. Echter nu zullen ook de verplichte coschappen, waarbij je als co-assistent aan de slag gaat, een belangrijk onderdeel vormen. Daarnaast zijn er nog keuze co-schappen en keuzeonderzoek. Het keuzeondezoek vormt je wetenschappelijke stage waarbij je onderzoek naar een onderwerp dat jij gekozen hebt.

Voorlichting
De Erasmus Universiteit heeft in oktober een opendag en organiseert verder nog meelopdagen. De exacte data zijn nog niet bekend, hou daarvoor de website in de gaten!

Meer informatie over de bachelor- en masterfase vind je op de site van het Erasmus ziekenhuis of de universiteit zelf.

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.