Disclaimer

Privacyverklaring
Ikwildokterworden.nl is een netwerk voor potentieel aankomende geneeskundestudenten. Ikwildokterworden zal persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden zonder nadrukkelijke toestemming.

Aansprakelijkheid
De content van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Ikwildokterworden.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ikwildokterworden is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Ikwildokterworden.nl is op geen enkele manier verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden en/of Erasmus Universiteit Rotterdam.

Copyright
De inhoud en structuur van de content op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ikwildokterworden.nl. Op alle teksten en diensten op deze website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Gebruik van Cookies
Ikwildokterworden.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ikwildokterworden.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Je bent er dan als eerste bij! Daarnaast maak je ook nog kans op 1 van de 10 gratis toegangscodes voor de module.
Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen.