Rijksuniversiteit Groningen

Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen

Groningen was met haar geneeskundeopleiding één van de eerste studies na geneeskunde in Maastricht waar de nadruk meer kwam te liggen op zelfredzaamheid, meer kleinschalig onderwijs en vaardigheden als medische handelingen en contact tussen arts en patiënt. Dit type onderwijs is nu door alle geneeskundefaculteiten omarmd. Vooral de curricula van Maastricht, Nijmegen en de VU in Amsterdam lijken erg op het curriculum in Groningen. Bekijk daarom ook de opleidingsinformatie van deze universiteiten; je kunt deze informatie meenemen in de volgorde van voorkeursuniversiteiten bij de loting. Klik hier voor meer

Onderwijsprogramma

Het curriculum bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een driejarige masteropleiding. Het onderwijs in Groningen gaat uit van enkele principes: de patiënt staat centraal, de student is actief bezig met zijn eigen leerproces en de docent fungeert als coach. Sinds 2014 is Groningen gestart met een nieuw onderwijsprogramma, G2020. Hiermee is de bachelor opgesplitst in 4 stromingen 'learning' communities bestaande uit 100 studenten met elk zijn eigen accent. Tijdens je aanmelding kies je een community en na plaatsing blijf je gedurende je gehele bachelor in deze community. Uiteindelijk krijgt iedereen wel hetzelfde bachelordiploma en uiteraard toegang tot dezelfde geneeskunde master in Groningen. Alle informatie over de bachelor en learning communities vind je hier.

In de Masteropleiding loop je Junior- (jaar 4) en Seniorcoschappen (jaar 5). Tijdens de juniorcoschappen ligt de nadruk met name op het opdoen van veel praktijkvaardigheden en op klinische toepassing. De blokken (4 per jaar) bestaan voor ongeveer de helft uit onderwijs en de andere helft uit klinische stages (co-schappen). In het laatste jaar volg je je laatste coschap op een afdeling naar keuze en heb je daarnaast een wetenschappelijke stage.Tijdens je wetenschappelijke stage zet je in een half jaar tijd een eigen onderzoek op, voer je dit uit en stel je een uitgebreid verslag op. Het is het opstapje naar wetenschappelijk onderzoek dat je later als promovendus of specialist (in opleiding) zal moeten doen.

Voorlichting
Groningen kent diverse voorlichtingsactiviteiten met informatie over alle opleidingen die de universiteit biedt inclusief geneeskunde. Zo organiseert de Rijksuniversiteit jaarlijks een College Carrousel (CC) voor leerlingen van vwo 4 uit de noordelijke provincies. Afhankelijk van je profiel (Natuur&Gezondheid) bezoek je ook de geneeskundefaculteit. Vraag aan je decaan of jouw school ook deelneemt aan het CC programma. De data voor de diverse scholen vind je hier.

Ook kent Groningen de mogelijkheid tot het bezoeken van een Open dag op locatie. De Open dag op locatie is bedoeld voor studiekiezers die zich al breed hebben georiënteerd en nu behoefte hebben aan diepgaander informatie. Helaas heeft Groningen voor de studie geneeskunde geen mogelijkheid om een dagje mee te lopen. De ervaring leert dat dit meestal wel erg nuttig, en regelmatig doorslaggevend, is in de studiekeuze. Als je na de voorlichtingsdagen serieus geïnteresseerd bent (geraakt) in geneeskunde, zou je daarom kunnen overwegen mee te lopen op een van de universiteiten die een vergelijkbaar curriculum hebben; het VUmc (Meeloopdagen en Meet the Doctor) en de Radboud Universiteit Nijmegen (meeloopdagen). Tevens is het natuurlijk altijd mogelijk om zelf een meeloopdag proberen te regelen als je (via via) een student of arts kent. Wees niet bang om zoiets te vragen, de meeste studenten vinden het hartstikke leuk om je mee te nemen!

Decentrale Selectie Hulp
Module

Vul hieronder jouw emailadres in zodat je direct op de hoogte wordt gebracht als de module voor het nieuwe jaar beschikbaar komt. Het invullen van jouw emailadres leidt tot geen verplichtingen. Iedereen die de module aanschaft maakt kans op 1 van de 5 Google Home mini's.